Free cookie consent management tool by TermsFeed Semináře na téma adaptační opatření na změny klimatu – Moravskoslezské energetické centrum, p. o.

Semináře na téma adaptační opatření na změny klimatu

22. 9. 2023 / Novinky

V rámci semináře s názvem „Nové trendy rozvoje klimaticky odolných obcí“, který uspořádala regionální rozvojová agentura MSID dne 14. září 2023 v unikátním prostoru zrevitalizované památky FUTUREUM v Dolní oblasti Vítkovic v Ostravě, jsme byli seznámeni s moderními trendy v plánování rozvoje měst, praktickými zkušenostmi při realizaci udržitelných projektů a příklady dobré praxe v Moravskoslezském kraji.

Seminář byl rozdělen do dvou bloků s názvy Strategický přístup k adaptacím obcí a měst a Územní plánování klimaticky odolnějších obcí a měst. Závěr semináře patřil možnostem financování (nejen) klimatických opatření. Jelikož byl seminář pořádán v rámci projektu LIFE-IP COALA, tak téma klimatických změn rezonovalo celým seminářem.

Ve stejný den jsme se dále zúčastnili v areálu Dolní oblasti Vítkovice mezinárodní konference na téma „Zeleň na budovách jako součást adaptačních opatření na změnu klimatu“. Z pohledu adaptace měst na změnu klimatu jsou zelené střechy a fasády jedinečným opatřením, které lze realizovat bez ohledu na dostupnost nezastavěných prostranství. Přístupy k ozeleňování střech se ve světě vyvíjí, objevují se nové pojmy jako např. biodiverzitní nebo biosolární zelené střechy, modrozelené střechy ad. Cílem konference upořádané Svazem zakládání a údržby zeleně – Sekce zelené střechy bylo poskytnout aktuální informace zástupcům veřejné správy, investorům, projektantům a dodavatelům zelených střech a fasád, a tím přispět k tomu, aby nově realizovaná zeleň na budovách měla odpovídající technické parametry a byla založena správnou technologií. 

Potřebujete se na něco zeptat? Jsme tady pro vás.

info@mskec.cz
Úvod