Free cookie consent management tool by TermsFeed Uhelná platforma – Moravskoslezské energetické centrum, p. o.

Uhelná platforma

Evropská komise vytvořila v roce 2017 iniciativu Platforma uhelných regionů procházejících transformací (Coal Regions in Transition), jejímž hlavním cílem je postupný přechod od fosilních paliv k uhlíkově neutrální ekonomice. Pro plnění závazků Pařížské dohody a provedení strategie Energetické unie dále sestavila Evropská komise v listopadu 2016 dohodu o novém souboru pravidel v oblasti energetiky nazvanou Čistá energie pro všechny Evropany (Clean Energy for All Europeans), neboli též Zimní energetický balíček. Finanční prostředky jsou vymezeny ve víceletém finančním rámci EU na období 2021-2027. Komise se zaměřuje na regiony s hospodářskými a společenskými problémy souvisejícími s útlumem těžby. Mezi tyto regiony patří Moravskoslezský kraj společně s krajem Karlovarským a Ústeckým.

Cílem je pomoci členským státům a regionům v přechodu na čisté energie tím, že se zaměří na sociální dopady a strukturální přeměnu v ekonomice těchto regionů.

Oddělení uhelné platformy se zabývá koordinací a metodickým řízením transformačního procesu v oblasti průmyslu a energetiky směrem k dosažení závazku klimatické neutrality České republiky v regionu Moravskoslezského kraje. Klíčovými tématy jsou otázky centrálního zásobování teplem obyvatel, nevýrobního a průmyslového sektoru, podpora nízkoemisních zdrojů energie, rozvoj čisté mobility a v neposlední řadě i podpora vodíkového hospodářství.

Aktivity v oblasti Uhelné platformy

 • Spolupráce na strategii, koncepci a akčních plánech Moravskoslezského kraje v rámci Platformy pro uhelné regiony v transformaci
 • Činnosti v oblasti legislativy Evropské unie týkající se naplňování cílů Zimního energetického balíčku
 • Činnosti v oblasti Platformy pro uhelné regiony v transformaci, zejména v oblasti čisté energetiky Moravskoslezského kraje
 • Činnosti, aktivity a spolupráce s regiony dotčenými Platformou pro uhelné regiony v transformaci
 • Koordinace a metodické řízení transformačního procesu Moravskoslezského kraje na nízkoemisní technologie produkce energie
 • Vyhodnocování energetických bilancí a monitorování událostí v oblasti energetiky a průmyslu zejména v regionu MSK a České republiky (s dopadem do energetické bezpečnosti, soběstačnosti a plnění dekarbonizačních cílů kraje)
 • Činnosti v oblasti optimalizace energetického mixu Moravskoslezského kraje při respektování jeho specifické výrobní základny a zapojení OZE, DZE a komunitní energetiky
 • Činnosti spojené s plánovaným umístěním malých modulárních reaktorů v Moravskoslezském kraji

Tým oddělení uhelné platformy

Ing. Petr Oliva

ZABÝVÁM SE:

 • Koordinace a metodické řízení transformačního procesu na nízkoemisní technologie
 • Spolupráce na strategických dokumentech a koncepcích MSK v oblasti transformace energetiky
 • Podpora čisté mobility a rozvoje nízkoemisní dopravy

KONTAKTNÍ ÚDAJE

T: +420 730 812 443
E: oliva@mskec.cz

Ing. Petr Oliva

Vedoucí oddělení uhelné platformy a čisté mobility

Ing. Martin Larysz

ZABÝVÁM SE:

 • Podpora přípravy strategie, spolupráce při realizaci a řízení projektů v rámci uhelné platformy
 • Monitoring a vyhodnocování událostí s dopadem do sektoru energetiky a průmyslu v MSK, ČR a EU
 • Činnost v oblasti legislativy EU „Zelená dohoda pro Evropu“ a „Fit for 55“ při směřování EU, ČR i MSK k uhlíkové neutralitě a dekarbonizaci

KONTAKTNÍ ÚDAJE

T: +420 731 538 785
E: larysz@mskec.cz

Ing. Martin Larysz

Specialista pro uhelnou platformu

Potřebujete se na něco zeptat? Jsme tady pro vás.

info@mskec.cz
Úvod