Free cookie consent management tool by TermsFeed Projektové řízení – Moravskoslezské energetické centrum, p. o.

Projektové řízení

S ohledem na celosvětové změny klimatu probíhají v rámci celé Evropy diskuze o transformaci evropské energetiky. Společným cílem Evropské unie je zajistit do roku 2030 zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie na 32 %, zlepšit energetickou účinnost o 32,5 % a snížit emise skleníkových plynů nejméně o 55 % (oproti roku 1990). Do roku 2050 se chce Evropa stát prvním klimaticky neutrálním kontinentem na světě.

Evropská unie přijímá opatření, která budou podporovat udržitelná řešení, s čímž souvisí také finanční podpora transformace ve všech odvětvích, především těch průmyslových.

Oddělení projektového řízení zabezpečuje a koordinuje přípravu a realizaci energetických projektů schválených Moravskoslezským krajem, který patří mezi uhelné regiony v transformaci.

Projektové řízení Projektové řízení
Projektové řízení Projektové řízení
Pole s větrnými elektrárnami

Činnosti oddělení Projektového řízení

 • Zabezpečení a koordinace přípravy a realizace projektů v oblasti energetiky související zejména s naplňováním cílů Zimního balíčku (Clean Energy for All Europeans) a Zelené dohody pro Evropu (The European Green Deal)
 • Monitoring a poradenství v oblasti dotačních titulů a nástrojů financovaných z EU a dalších zdrojů
 • Spolupráce na zpracování strategických dokumentů v návaznosti na transformaci energetiky Moravskoslezského kraje
 • Organizace seminářů a školení

Tým oddělení Projektového řízení

Ing. Gabriela Moravčíková

ZABÝVÁM SE:

 • Zabezpečením činností oddělení projektového řízení
 • Řízením a kontrolou projektů v souladu s metodickým pokynem MEC
 • Projekty z evropských fondů (Modernizační fond, Fond spravedlivé transformace ad.)

KONTAKTNÍ ÚDAJE

T: +420 737 939 481
E: moravcikova@mskec.cz

Ing. Gabriela Moravčíková

Vedoucí oddělení projektového řízení

Ing. Alena Kryglerová

ZABÝVÁM SE:

 • Problematikou obnovitelných zdrojů a ochrany vod
 • Projekty z evropských fondů (Fond soudržnosti a Evropský fond pro regionální rozvoj ad.)
 • Činnostmi v oblasti Platformy pro uhelné regiony v transformaci a programem RE:START

KONTAKTNÍ ÚDAJE

T: +420 730 812 441
E: kryglerova@mskec.cz

Ing. Alena Kryglerová

Specialista projektového řízení

Monika Tomková

ZABÝVÁM SE:

 • Projekty z národních operačních programů v oblasti energetiky
 • Administrací a správou webových stránek www.konecuhli.cz
 • Vedením administrativní agendy projektů

KONTAKTNÍ ÚDAJE

T: +420 730 812 444
E: tomkova@mskec.cz

Monika Tomková

Specialista projektového řízení

Ing. Irena Vavrečková

ZABÝVÁM SE:

 • Činnostmi na integrovaném projektu LIFE-IP COALA
 • Administrací evidence konzultací Poradenského centra pro budovy
 • Aktivitami spojenými s přípravou a konáním vzdělávacích akcí, seminářů

KONTAKTNÍ ÚDAJE

T: +420 739 679 799
E: vavreckova@mskec.cz

Ing. Irena Vavrečková

LIFE junior energetik

Potřebujete se na něco zeptat? Jsme tady pro vás.

info@mskec.cz
Úvod