Free cookie consent management tool by TermsFeed Energetické služby – Moravskoslezské energetické centrum, p. o.

Energetické služby

Každý vlastník nebo provozovatel budovy musí mít motivaci, aby jím spravovaná budova měla co nejnižší provozní náklady. Z toho důvodu vzniklo v roce 2017 oddělení energetických služeb, které se specializuje na úspory energií (energetické studie, energetické posudky), obnovitelné zdroje (fotovoltaika, kogenerace, tepelná čerpadla, solární systémy), energetickou náročnost budov (termovizní měření) a optimalizaci vysokého napětí (hlídání, kontrola, nastavení ¼ hod maxima).

Výsledkem naší práce jsou velmi detailní analýzy energetického hospodářství a provozu budov s cílem nalézt sebemenší prostor pro energetické úspory v oblasti tepla, přípravy teplé vody, elektrické energie a vody. V rámci Strategie rozvoje chytrého regionu Moravskoslezského kraje 2017–2023 „Chytřejší kraj“ se při zpracování studií zaměřujeme na aplikaci „SMART“ technologií.

Jedním z našich cílů je zvyšování povědomí o moderních směrech v oblasti efektivního nakládání s energiemi a podpora rozvoje chytrých technologií, které jsou šetrné k životnímu prostředí.

Energetické projekty

 • Kontrola legislativních povinností a změn dle zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií
 • Nucené větrání
 • Energetické posudky, PENB u investičních akcí
 • Elektřina ze slunce (návrh fotovoltaických systémů)
 • Osvětlení (ekonomické posouzení a návrh osvětlení – vnitřní/venkovní)
 • Termovizní měření (kontrola ověření funkčnosti zateplení obálky budovy)

Optimalizace distribuce na hladině VN

 • Optimalizace hlídání ¼ hodinového maxima
 • Měsíční kontrola nastavení ¼ hodinového maxima
 • Měsíční kontrola činné a jalové energie
 • Návrhy přechodu z nízkého napětí na vysoké napětí (posouzení vybudování trafostanic)
 • Správce DIP (Distribuční portál ČEZ Distribuce, a.s.)
 • Zajišťování pravidelné údržby a revize trafostanic (revize a kontroly)
 • Kontrola majetkoprávních vztahů u staveb technického vybavení

Tým oddělení Energetických služeb

Ing. Tomáš Kaleta

ZABÝVÁM SE:

 • Budovy s téměř nulovou spotřebou energie
 • Fotovoltaika – komunitní energetika
 • LED osvětlení

KONTAKTNÍ ÚDAJE

T: +420 602 244 876
E: kaleta@mskec.cz

Ing. Tomáš Kaleta

Vedoucí oddělení energetických služeb

Ing. Adam Domašík

ZABÝVÁM SE:

 • Energetické studie (posouzení tepelného hospodářství)
 • Zpracování průkazů energetické náročnosti budov (PENB)
 • Termovizní měření
 • Nucené větrání
 • Návrh kogeneračních jednotek

KONTAKTNÍ ÚDAJE

T: +420 731 656 654
E: domasik@mskec.cz

Ing. Adam Domašík

Specialista energetických služeb

Ing. Kateřina Vítová

ZABÝVÁM SE:

 • Optimalizace hlídání ¼ hod maxima
 • Měsíční kontrola nastavení ¼ hod maxima
 • Měsíční kontrola sledování činné a jalové energie
 • Návrhy přechodu z NN na VN (posouzení vybudování trafostanic)
 • Správce DIP (Distribuční portál ČEZ)

KONTAKTNÍ ÚDAJE

T: +420 731 543 624
E: vitova@mskec.cz

Ing. Kateřina Vítová

Specialista energetických služeb

Ing. Martina Kubalová

ZABÝVÁM SE:

 • Energetické studie (posouzení tepelného hospodářství)
 • Zpracování průkazů energetické náročnosti budov (PENB)

KONTAKTNÍ ÚDAJE

T: +420 731 543 622
E: kubalova@mskec.cz

Ing. Martina Kubalová

Specialista energetických služeb

Ing. Lenka Michnová

ZABÝVÁM SE:

 • Návrh a posouzení instalace FVE
 • Technická podpora při výběru zhotovitele (statický posudek, projektová dokumentace)

KONTAKTNÍ ÚDAJE

T: +420 730 192 919
E: michnova@mskec.cz

Ing. Lenka Michnová

Specialista energetických služeb

Ing. Jiří Berger

ZABÝVÁM SE:

 • Činnostmi na integrovaném projektu LIFE-IP COALA
 • Poradenská činnost pro budovy v rámci projektu LIFE-IP COALA

KONTAKTNÍ ÚDAJE

T: +420 739 359 645
E: berger@mskec.cz

Ing. Jiří Berger

LIFE junior energetik

Ing. Martin Hrubý

ZABÝVÁM SE:

 • Energetické studie (posouzení tepelných zdrojů tepla)
 • Zpracování průkazů energetické náročnosti budov (PENB)

KONTAKTNÍ ÚDAJE

T: +420 739 408 200
E: hruby@mskec.cz

Ing. Martin Hrubý

Specialista energetických služeb

Potřebujete se na něco zeptat? Jsme tady pro vás.

info@mskec.cz
Úvod