Free cookie consent management tool by TermsFeed Prohlášení o přístupnosti – Moravskoslezské energetické centrum, p. o.

Prohlášení o přístupnosti

Moravskoslezské energetické centrum, příspěvková organizace se zavazuje k zpřístupnění svých webových stránek na doméně www.msk.cz v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webové stránky na doméně: www.cvemsk.cz, www.konecuhli.cz, www.mskec.cz

Stav souladu
Tyto webové stránky jsou plně v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti
Toto prohlášení o přístupnosti bylo vypracováno dne 15. 4. 2021. Poslední aktualizaci jsme provedli 1. 4. 2023.

Pro vypracování tohoto prohlášení byla použita metoda zjednodušeného sledování podle prováděcího rozhodnutí komise (EU) 2018/1524 ze dne 11. října 2018, kterým se stanoví metodika sledování a ustanovení pro podávání zpráv členských států v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru.

Co dělat, pokud nemáte přístup k částem tohoto webu
Pokud potřebujete obsah v alternativním formátu, kontaktujte tým, který se o tento webový obsah stará. Pokud jej na dané stránce nenaleznete, kontaktujte webmastera (e‑mail: info@mskec.cz), který vám tvůrce obsahu sdělí.

Zpětná vazba a kontaktní údaje
Neustále pracujeme na tom, abychom web Moravskoslezského kraje udělali přístupný všem. Pomozte nám jej zlepšit i vy. Pokud narazíte na jakýkoli problém ohledně přístupnosti těchto webových stránek, neváhejte nás kontaktovat na e‑mailu: info@mskec.cz

Postupy pro prosazování práva
V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu s čl. 7 odst. 1 písm. b) směrnice o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací kontaktujte:

Digitální a informační agentura
odbor eGovernmentu
Na Vápence 915/14
Praha 3, 130 00
e‑mail: pristupnost@dia.gov.cz

Potřebujete se na něco zeptat? Jsme tady pro vás.

info@mskec.cz
Úvod