Free cookie consent management tool by TermsFeed Realizace kioskové trafostanice v Kopřivnici – Moravskoslezské energetické centrum, p. o.

Realizace kioskové trafostanice v Kopřivnici

10. 9. 2021 / Novinky

S přispěním Moravskoslezského energetického centra, příspěvková organizace (dále jen MEC) byla připojena dne 31.8.2021 k distribuční síti ČEZ Distribuce, a.s. nová kiosková trafostanice, která byla vybudována pro organizaci Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace.

Výstavba trafostanice a kabelových přípojek NN byla vyvolána ze strany ČEZ Distribuce, a.s. Důvodem byla náprava kategorizace odběratele elektřiny – kategorie „B“ odběrného místa hlavní budovy školy nacházející se v horní části areálu školy na ulici Husova v Kopřivnici.

V rámci plánované výstavby trafostanice provedl MEC studii zaměřenou na možnosti připojení dalších dvou stávajících odběrních míst na ulici Husova v Kopřivnici. MEC doporučil připojit na plánovanou trafostanici další odběrné místo napojené z LDS Tatra Kopřivnice, které zásobuje elektrickou energií budovy pro praktickou výuku ve spodní části areálu školy na ulici Husova. 

Přínosy sjednocení odběrných míst:

  • Finanční úspora plateb za distribuci
  • Finanční úspora v rámci správy a provozu trafostanice
  • Úspora vlivem centrálního nákupu elektrické energie prostřednictvím Moravskoslezského kraje
  • Snížení administrativní zátěže zaměstnanců organizace

Potřebujete se na něco zeptat? Jsme tady pro vás.

info@mskec.cz
Úvod