Free cookie consent management tool by TermsFeed Realizace kioskové trafostanice a přípojky NN  – Moravskoslezské energetické centrum, p. o.

Realizace kioskové trafostanice a přípojky NN 

15. 2. 2022 / Novinky

V návaznosti na nutnost provést nápravu kategorizace odběratele elektřiny – kategorie „B“ odběrného místa, bylo nezbytné realizovat úpravy odběrných míst, dle požadavků stanovených ze strany ČEZ Distribuce, a.s. 

V případě Střední školy techniky a služeb, Karviná, p.o. doporučilo Moravskoslezské energetické centrum, příspěvková organizace (dále jen MEC) ponechání odběrného místa na hladině vysokého napětí, které je podmíněno výstavbou trafostanice. Nová kiosková trafostanice byla na konci roku 2021 uvedena do provozu a připojena k distribuční síti. V rámci této akce bude zřízen pro MEC vzdálený přístup umožňující změnu nastavení technického hlídání a díky tomu dosáhnout finanční úspory změnou distribučních hodnot. Dále bude možné sledovat profil spotřeby a na základě vyhodnocení flexibilně reagovat na potřeby provozu školy. 

U odběrného místa na ulici Komenského zajišťující dodávku elektrické energie pro organizaci Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace navrhl MEC změnu napěťové hladiny. Tato změna proběhla dne 1.2.2022, kdy došlo k přepojení odběrného místa na novou přípojku elektrické energie.

Přínosy:

  • Technické hlídání zabezpečí nepřekročení sjednané hodnoty rezervované kapacity a zároveň zajistí snížení plateb za distribuci
  • Změna napěťové hladiny z VN na NN – nižší investiční náklady a specifikace odběrného místa lépe koresponduje s profilem spotřeby

Potřebujete se na něco zeptat? Jsme tady pro vás.

info@mskec.cz
Úvod